Wuuno Omusomesa Ateegomba Omulimo Omulala

0
952

Ddalaekkalaamuterimba, wuunoomukyalaomuyivu era ngay’omukubadokita mu bitatokussetendekero e Makerereabasomesangabayita mu kukubabifaananyiokubumban’okulowoolezaebitayogera.