Tag: Jerusalem

  • Entaana ya Yesu Entuufu Temanyiddwa

    Olusozi Gologoosa abakkirizza bangi balumanyi okuva mu byawandiikibwa nti wano yesu weyakomerelwa ku musalaaba Kyokka waliwo ebifo bibiri eby’enjawulo ebisongeddwamu olunwe Moses ...
  • Manya Ebifa Yesu Gyeyazaliibwa

    Ekibuga Nazaleeti ekyettanirwa.
  • Ebyafaayo By’ekibuga Yerusaalemi

    Yelusalemi, kibuga kitukuvu era kya byafaayo mu bitabo ebitukuvu Kyokka newankubadde nga guli gutyo, ekibuga Yerusalemi era ntabiro y’enkayana wakati wab’enzikiriza ya ...